Hlavní strana

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
v otevřené hostětínské internetové encyklopedii, kterou může každý upravovat.

Dějiny Historie
Geografie Geografie

Icons8 flat conference call.svg.png Lidé
Obec Obec

Otevřená encyklopedie obce Hostětín zahájila svoji činnost v roce 2012, nyní má již 51 článků.
Encyklopedie je založená na principech Wikipedie a svobodném softwaru[1]. Prohlédněte si nejlepší z nich, na pískovišti si vyzkoušejte, jak se edituje.

Společenstevní honitba Pitín-Hostětín vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11.8.1995 na výměře 1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě z 29.12.2003.

V současnosti má honitba výměru 1 579,7316 hektaru.

Honitba zahrnuje:

  • celé katastrální území Hostětína (s výměrou honebních pozemků zhruba 338 ha);
  • podstatnou část pitínského katastru (o rozloze honebních pozemků přibližně 1191 ha) - zbylá část katastru Pitína (bývalé panské lesy) je sdružena do jiné honitby s názvem Pitín-Bílé Karpaty o výměře více než 1.000 hektarů;
  • a malou okrajovou část na území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 4,5 ha).

Z honitby jsou přirozeně vyčleněny tzv. nehonební pozemky, na kterých není myslivost povolena – tedy zastavěné území obcí a podobně.

Honitba Pitín-Hostětín patří ve srovnání s ostatními 93 honitbami v hradišťském okrese k těm největším: co do výměry jde o šestou největší honitbu.

Z pohledu využití půdy je to polně-lesní honitba:

  • mírně převažuje zemědělsky obhospodařovaná půda (763 ha) nad rozlohou lesů (684 hektarů)
  • zbylá část honitby patří do ostatních (75 ha) či vodních ploch (11 ha).


• •
Kořenová čistírna odpadních vod v Hostětíně čerstvě po dokončené intenzifikaci.

Kořenová čistírna odpadních vod v Hostětíně čerstvě po dokončené intenzifikaci

2022
  • říjen - volby do zastupitelstva obce
  • listopad - ustavující zasedání obecního zastupitelstva

2023

  • 3. června - soutěž žákovských družstev v požárním sportu O pohár Hostětína
  • 13. června - proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavební úpravy čistírny odpadních vod. Následně 26. června byla vydáním kolaudačního rozhodnutí stavba uvedena do trvalého provozu