Nápověda:Jak editovat stránku

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nápověda:Jak editovat stránku »» Možná hledáte Jak vytvořit článek Tato nápověda obsahuje základní návod jak editovat (upravovat) existující články na Wikipedii. Pokud se bojíte, že při editaci něco pokazíte, vyzkoušejte si ji nejprve na Pískovišti nebo opravou překlepů a drobných chyb.

Existující článek ve Wikipedii můžete editovat dvěma způsoby:

Pomocí VisualEditoru, tedy přímo v té podobě, v jaké článek běžně čtete. Tato možnost funguje zatím s různými omezeními (beta verze). Editací zdrojového kódu článku, což vyžaduje naučit se alespoň několik základních wikiznaček (vyhražených kombinací znaků), které slouží k formátování textu (tučné, nadpisy atd.), vkládání odkazů na další články, vkládání obrázků ap. Tato nápověda popisuje editaci především druhým způsobem. Šablona:Nápověda podrobně

Obsah 1 Otevření editačního okna 2 Doporučení pro psaní článku 3 Postup při psaní textu 4 Uložení změn 5 Související Otevření editačního okna Soubor:VisualEditor-cs-buttons.jpg Tlačítka pro editaci Článek otevřete pro editaci kliknutím na Editovat zdroj v záhlaví stránky. Pokud chcete editovat jen určitý oddíl článku, klikněte na Editovat zdroj u jeho nadpisu. Zobrazí se editační okno umožňující upravovat zdrojový text článku. Můžete také kliknout na Editovat a tím spustit editaci ve VisualEditoru.

Doporučení pro psaní článku Používejte encyklopedický styl (sloh). Pište věcně, objektivně, popisně, spisovnou češtinou a odborné výrazy používejte tak, aby text pochopil i laik (český ekvivalent, odkazy na články ap.). Vyhněte se oslovování čtenáře, místo subjektivních výrazů (u nás, v dnešní době) používejte obecně platné výrazy (např. v Česku, v roce xxxx), minulé děje popisujte v minulém čase (ne Karel IV. začíná vládnout).

V článku je možné uvádět i názory, hodnocení, interpretace a podobné neobjektivní údaje, které lze případně zpochybnit. Povolené jsou však jen významné, seriózně publikované názory prezentované v článku z neutrálního hlediska a je žádoucí vyváženě představit všechny takové (odlišné) názory. Neutrální je např. formulace: Vědec XY ve své knize ABC uvádí, že…

Pokud chcete uvést krátkou citaci z cizího díla, uveďte u ní autora a odkaz, odkud citujete. Bez souhlasu však nevkládejte delší pasáže či celé texty, k nimž nemáte svolení autora nebo nejsou volnými díly.

Postup při psaní textu Šablona:Nápověda podrobně

Odstavec začínejte psát vždy od kraje, nevkládejte před text mezery, způsobily by špatné formátování. Nový odstavec vytvoříte vložením prázdného řádku do zdrojového textu, jednoduché odřádkování se ve výsledném článku neprojeví. Nadpisy se vyznačují dvojicí rovná se (==) před a za textem nadpisu.

Důležité je propojení s ostatními články Wikipedie. Odkaz na článek se vytváří vložením jeho názvu do dvojitých hranatých závorek: Evropa. Pokud se text ve větě přesně neshoduje s názvem článku, např. je v jiném pádě, vloží se do závorek název článku, svislá čára a text, který se má zobrazit: Evropou. Odkaz se objeví v požadované podobě Evropou, ale povede na správný název článku. Svislou čáru a další speciální znaky, které nenajdete na klávesnici, můžete vložit pomocí rámečku pod editačním oknem.

V úvodu článku (první větě) je uvedena definice, o čem článek pojednává a jeho název v této větě je zvýrazněn tučně. To se provádí vložením trojice apostrofů z každé strany textu: tučný text, podobně názvy uměleckých děl pište kurzívou pomocí dvou apostrofů: text kurzívou.

Do textu můžete přidat obrázek, který se nachází v úložišti zvaném Commons. Základní vložení obrázku se provádí pomocí kódu v podobě:

Soubor:Název souboru.jpg
Titulek obrázku

. Je nutné nalézt (případně načíst) vhodný obrázek na Commons a vložit jeho přesný název včetně přípony (Název souboru.jpg).

Uložení změn Soubor:Wikipedie Malá editace.jpg Prvky pod editačním oknem. Před uložením upraveného článku si prohlédněte, jak bude výsledek vypadat pomocí tlačítka Ukázat náhled. Do Shrnutí editace velmi stručně shrňte, jaké úpravy jste provedli, případně uveďte použitý zdroj informací. Pokud jste přihlášení, můžete opravy drobných chyb (např. pravopisu, odkazů) a jiné malé úpravy, které nemění obsah článku, označit jako malou editaci (zaškrtnutím políčka). Nakonec vlevo pod oknem kliknete na Uložit změny a zobrazí se vámi upravený článek uložený do Wikipedie.

Související Jak vytvořit článek Vzhled a styl Časté chyby Seznam pravidel a doporučení Pravidla Doporučení