Wikipedie:Vybraný článek

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Společenstevní honitba Pitín-Hostětín vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11.8.1995 na výměře 1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě z 29.12.2003.

V současnosti má honitba výměru 1 579,7316 hektaru.

Honitba zahrnuje:

  • celé katastrální území Hostětína (s výměrou honebních pozemků zhruba 338 ha);
  • podstatnou část pitínského katastru (o rozloze honebních pozemků přibližně 1191 ha) - zbylá část katastru Pitína (bývalé panské lesy) je sdružena do jiné honitby s názvem Pitín-Bílé Karpaty o výměře více než 1.000 hektarů;
  • a malou okrajovou část na území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 4,5 ha).

Z honitby jsou přirozeně vyčleněny tzv. nehonební pozemky, na kterých není myslivost povolena – tedy zastavěné území obcí a podobně.

Honitba Pitín-Hostětín patří ve srovnání s ostatními 93 honitbami v hradišťském okrese k těm největším: co do výměry jde o šestou největší honitbu.

Z pohledu využití půdy je to polně-lesní honitba:

  • mírně převažuje zemědělsky obhospodařovaná půda (763 ha) nad rozlohou lesů (684 hektarů)
  • zbylá část honitby patří do ostatních (75 ha) či vodních ploch (11 ha).