Hostětín

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hostětín je obec ve Zlínském kraji, která leží v severovýchodní části okresu Uherské Hradiště na úpatí Bílých Karpat necelých 5 km jižně od Slavičína na silnici směřující z Bojkovic do Bylnice.

Historie

Podrobnější informace naleznete na stránce Dějiny Hostětína.

Počátek osídlení pravděpodobně spadá do 12. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1412, kdy je uváděna již jako součást světlovského panství. V 17. století byla celá oblast jihovýchodní Moravy vystavena častým loupeživým vpádům, které pronikaly na Moravu průsmyky ze sousedního Slovenska. S uklidněním poměrů v 18. a 19. století spojeným s opětovným osídlením usedlostí zpustlých během válečného řádění v 17. století se objevuje výnosné povolání zvěroklestiče (tzv. „miškáři“). V roce 1888 byla uvedena do provozu železniční trať Brno - Trenčianska Teplá, která přispěla k rozvoji dosud poněkud odlehlého kraje. V roce 1965 byla obec sloučena se sousedním Pitínem, obnovenou samostatnost zpět nabyla v roce 1990.

Přírodní podmínky

Obec na leží na rozhraní dvou geomorfologických celků: Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat. Na flyšových horninách v mírně teplé klimatické oblasti přirozenou vegetací tvoří lesy buko-dubového a dubo-bukového vegetačního stupně. Hostětínem protéká potok Kolelač, který je přítokem vodní nádrže Bojkovice. Celé území obce náleží do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Obyvatelstvo

V obci žije 220 obyvatel.

Infrastruktura

Obec provozuje čistírnu odpadních vod a z obecní kotelny dodává teplo pro zhruba 80% domácností. V Hostětíně je zastávka na železniční trati Brno - Trenčianska Teplá.

Galerie