Vodní dílo Bojkovice

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Šablona:Navbar

Vodní dílo Bojkovice je vodní dílo, které bylo vybudováno na soutoku vodních toků Kolelač a Vasilsko v roce 1966. Přehradní nádrž leží zhruba 2,5 km od Hostětína po toku Kolelače na území obcí Pitín a Rudimov. Zatopená plocha přehradní nádrže je zhruba 13 hektarů.

Zaústění potoka Kolelač do vodárenské nádrže

Historie

Výstavbu nádrže jako zdroj vody pro strojírenský průmysl v Bojkovicích podpořilo na začátku 60. let minulého století ministerstvo všeobecného strojírenství. Investiční záměr byl zpracován v roce 1961, stavba přehrady byla povolena Okresním národním výborem v Uherském Hradišti v roce 1963. Výstavba probíhala od října 1963 do prosince 1966.

?(Státní vodohospodářský plán XXVIII – Dolný Váh, 1954)?

Účel

Hlavním účelem vodního díla je zajistit:

  • dostatek vody pro skupinový vodovod Uherský Brod
  • minimální průtok v toku pod hrází.

Poloha

Přehradní nádrž leží na rozhraní dvou katastrálních území - Pitín a Rudimov.

Vodní dílo zasahuje do tří pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky:

Katastrální území Číslo pozemku Výměra parcely [m2] Druh pozemku Poznámka Odkaz
Pitín st. 542 9883 zastavěná plocha a nádvoří hráz https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3885736742
Pitín 1850 10 8217 vodní plocha / vodní nádrž umělá vodní plocha https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2742450742
Rudimov 1119 6 1368 vodní plocha / koryto vodního toku přirozené nebo upravené vodní plocha https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/943351737

Správa

Správcem nádrže je Povodí Moravy, závod Uherské Hradiště[1].

Ochranná pásma

Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

Technické parametry

Technické parametry vodního díla Bojkovice
Parametr jednotka VD Bojkovice
Typ hráze sypaná zemní (zahliněné štěrky)
Kóta hladiny - přelivu (hladina retenčního ovladatelného prostoru) m n. m. 320,86
Retenční ovladatelný prostor 0,739
Kóta maximální hladiny (hladina retenčního neovladatelného prostoru) m n. m. 321,90
Celkový objem nádrže mil. m3 0,908
Plocha zátopy (na kótě přelivu) ha 13,12
Výška hráze nade dnem m 16
Délka hráze m 198
Kóta koruny hráze m 322,70 m n.m.
Nadlepšení min. průtoků l/s ..
Plocha povodí km² 13,90
Prům. roční průtok m³/s 0,099

Současný stav

V roce 2019 správce nádrže zveřejnil záměr na odstranění sedimentů z vodní nádrže[2][3].

Reference

Externí odkazy