Stabilní katastr

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stabilní katastr byl soubor údajů o veškerém půdním fondu v Rakouském císařství. Byl pořízen v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Z měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální mapy na území České republiky.

Stabilní katastr na území Hostětína

V Hostětíně měření proběhlo v roce 1828. Vznikla tak katastrální mapa v měřítku 1:2880 (1 rakouské  jitro v terénu = 1 palec čtverečný na mapě) rozdělená na tři mapové listy.

Dochovanými součástmi tehdejšího katastrálního operátu jsou:

  • císařský povinný otisk katastrální mapy v měřítku 1:2880, který je uložen v archivu ČÚZK
  • indikační skici - soubor 26 listů, který obsahuje měřičské náčrty v měřítku 1:2880 doplněný o plán obce v dvojnásobném měřítku. Skici jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně[1].
  • vceňovací operát – popisný materiál (druhové a bonitní rozdělení pozemků, popis hospodářských poměrů ...), uložený v Moravském zemském archivu v Brně.

Galerie

  • Císařský otisk
  • Přehled všech listů indikačních skic
  • Pečeť na rubu katastrální mapy z roku 1828
  • Výřez z indikační skici stabilního katastru – střed obce a přilehlé trati Láz a Kozice

Reference

Externí odkazy