Stabilní katastr

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stabilní katastr

https://web.archive.org/web/20160326182706/http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php/Stabiln%C3%AD_katastr Výřez z indikační skici stabilního katastru – střed obce a přilehlé trati Láz a Kozice Stabilní katastr byl soubor údajů o veškerém půdním fondu v Rakouském císařství. Byl pořízen v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Z měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální mapy na území České republiky.

Stabilní katastr na území Hostětína V Hostětíně měření proběhlo v roce 1828. Vznikla tak katastrální mapa v měřítku 1:2880 (1 rakouské jitro v terénu = 1 palec čtverečný na mapě) rozdělená na tři mapové listy.

Dochovanými součástmi tehdejšího katastrálního operátu jsou:

císařský povinný otisk katastrální mapy v měřítku 1:2880, který je uložen v archivu ČÚZK indikační skici - soubor 26 listů, který obsahuje měřičské náčrty v měřítku 1:2880 doplněný o plán obce v dvojnásobném měřítku. Skici jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně. vceňovací operát – popisný materiál (druhové a bonitní rozdělení pozemků, popis hospodářských poměrů ...), uložený v Moravském zemském archivu v Brně. Galerie

Císařský otisk


Přehled všech listů indikačních skic


Pečeť na rubu katastrální mapy z roku 1828

Externí odkazy PEŠL, I. Katastr nemovitostí po kapkách (podruhé) In Zeměměřič Stabilní katastr Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880 Legenda k mapám stabilního katastru na webu ČÚZK Legenda k mapám stabilního katastru na webu Laboratoře geoinformatiky UJEP Archivní mapy na Internetu zpřístupňované péčí Zeměměřického úřadu Digitalizované indikační skici na webu Moravského zemského archivu

Kategorie: Katastr