Obec Hostětín

Z wiki.hostetin.org
Verze z 2. 6. 2023, 06:18, kterou vytvořil Glomerata (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obec Hostětín je veřejnoprávní korporací, která vykonává veřejnou správu na území obce Hostětín. Podle zákona o obcích je "základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“[1]

Vznik obce

Obec Hostětín vznikla jako subjekt v rámci reforem v roce 1850, kdy byla zákonem ze 17. března 1849 zrušena dosavadní panství a vrchnostenské zřízení a nejnižší jednotkou správy se staly obce.

Dočasně svoji samostatnost Obec Hostětín ztratila v rámci reformy veřejné správy v roce 1964, kdy byla sloučena se sousedním Pitínem.

Opětovně se Hostětín stal samostatnou samosprávní obcí 24. listopadu 1990.

Obecní symboly

Po schválení obecním zastupitelstvem na svém zasedání 13. října 2005 a následném posouzení v heraldickém a lexikologickém podvýboru Poslanecké sněmovny obdrželi zástupci obce 7. dubna 2006 dekret o udělení

znaku a vlajky[2].

Autorem návrhu obecní symbolů - znaku a praporu je heraldik Jiří Louda.

Zastupitelstvo obce

viz samostatný článek Zastupitelstvo obce

je základním a nejvyšším orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny. V současnosti má obecní zastupitelstvo 7 členů.

Starosta

viz samostatný článek Starosta

je jednočlenným orgánem obce, který ji zastupuje navenek. Současným starostou obce Hostětín je Daniel Šenkeřík.

Odkazy

Reference

  1. § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dostupné online.
  2. Ve znamení hvězdy a lilie