Test

Z Hostětín
Verze z 18. 12. 2015, 01:09, kterou vytvořil Radim (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


hostětínské internetové encyklopedii, kterou může každý upravovat.

Historie Historie
Geografie Geografie

Lidé Lidé
Obec Obec

Wikipedie obce Hostětín zahájila svoji činnost v roce 2012, nyní má 49 článků.
Prohlédněte si nejlepší z nich, na pískovišti si vyzkoušejte, jak se edituje.
Vymezení honitby

Společenstevní honitba Pitín-Hostětín vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11.8.1995 na výměře 1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě z 29.12.2003.
V současnosti má honitba výměru 1 579,7316 hektaru. Honitba zahrnuje:

 • celé katastrální území Hostětína,
 • podstatnou část pitínského katastru (zbylá část katastru Pitína - bývalé panské lesy - je sdružena do jiné honitby s názvem Pitín-Bílé Karpaty o výměře více než 1.000 hektarů),
 • a malou okrajovou část na území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 3,5 ha).

Honitba Pitín-Hostětín patří ve srovnání s ostatními 93 honitbami v hradišťském okrese k těm největším: co do výměry jde o šestou největší honitbu. Od počátku vzniku honitby má naši honitbu pronajato Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s., přičemž podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o nájmu honitby aktuálně uzavřené v roce 2013 na dobu deseti let.

 • 3. ledna - obchod převzal Ladislav Hnilo ze Štítné. Po více než 20 letech tak naposledy v obchodě prodávala Marie Machů, která obchod vedla od roku 1994.
 • 12. ledna - zemřeli manželé Dostálovi
 • duben - dokončen přechod u Lípy svobody
 • 1. dubna - vyšlo aprílové číslo hostě do domu
 • 22. dubna - při příležitosti Dne Země navšítil Hostětín americký velvyslanec Andrew Schapiro
 • 14. června - na výletišti se uskutečnil Farní den
 • 27. června - ministerstvo zemědělství si vybralo moštárnu k uspořádní Farmářských slavností. Akce se zúčastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka
 • 6. července - během prázdnin každodenně otevřená hospoda v kiosku na výletišti
 • 25. července - oslava 70-tého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů - soutěž v požárním útoku na Rybníčku
 • 26. července - výroční valná hromada hasičského sboru k 70-tému výročí založení na výletišti
 • 6. srpna - započaly přípravné práce na opravě hasičské zbrojnice (bourání krakorce)
 • 13. srpna - kvůli vysokým teplotám a nízkému průtoku v potoce hynuli raci udušením. Doborovlníci (z Centra Veronica a obecní zaměstnanci) přenesli raky do požární nádrže.
 • 14. srpna - v nohejbalovém turnaji zvítězilo družstvo (Kuba Mikel, Tomáš Velík, ...)
 • 15. srpna - na předhodové zábavě hrála Exploze Rock
 • 16. srpna - tradiční hodová slavnost, při které hrála Lidečanka
 • 18. srpna - "defenestrací" zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • 20. září - Jablečná slavnost
 • 15. prosince - zasedání obecního zastupitelstva
 • 16. prosince - Josef Kurtin dovezl nový obecní traktor Deutz-Fahr
 • 18. prosince - vytištěno druhé číslo Hostětínského zpravodaje a též obrazový kalendář Hostětín 2016, který připomíná významné události z posledních 25 let
 • 19. prosince - předvánoční zpívání na náměstí
Citováno z „http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php?title=Test&oldid=1752