Obec Hostětín

Z Hostětín
Verze z 22. 12. 2014, 00:12, kterou vytvořil Radim (diskuse | příspěvky) (Obecní úřad)

Přejít na: navigace, hledání

Obec Hostětín vznikla jako samosprávná jednotka v rámci reforem v roce 1850, kdy byla zákonem zrušena dosavadní panství a vrchnostenské zřízení a nejnižší jednotkou správy se staly obce. Svou samostatnost pozbyla po druhé světové válce a za komunistického režimu v souvislosti se zřízením národních výborů, kdy obce ztratily faktickou právní subjektivitu, třebaže i nadále existovaly formálně volené obecní orgány.

Reforma územního členění státu z roku 1960 vyvovala ztrátu samostatnosti obce Hostětín: od roku 1964 byl částí sousedního Pitína a omezenou samosprávu reprezentoval občanský výbor jako součást místního národního výboru v Pitíně. K obnovení samostatnosti a k opětovnému vzniku obecního úřadu v Hostětíně došlo v květnu 1990.

Obecní úřad

Obecní úřad je orgánem obce, který plní úkoly, jež mu uloží obecní zastupitelstvo a pomáhá zastupitelstvu v jeho činnosti. Obecní úřad v Hostětíně od roku 1900 sídlil v těchto budovách:

  • č.p. 15
  • od roku 1964 se stala sídlem budova ve středu obce, kterou začali občané stavět jako kapli, avšak byla dokončena jako budova národního výboru.

Obecní zpravodaj

Od roku 2002 vydává nepravidelně obec svůj zpravodaj: