Lidé

Z Hostětín
Verze z 26. 12. 2015, 10:29, kterou vytvořil Radim (diskuse | příspěvky) (Spolky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obyvatelé

Spolky

V Hostětíně jsou činné tyto spolky a sdružení:

Název sdružení Sídlo Rok založení Poznámka
Sbor dobrovolných hasičů Hostětín Hostětín 65325401 1945
Český červený kříž, místní skupina Hostětín


Sdružení singulárních podílníků Hostětín Hostětín 60369647

Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s. Pitín č.ev 7 65338171 1997
Honební společenstvo Pitín-Hostětín Pitín 46254498

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat Hostětín 4 65841638 VR 1998
Římskokatolická farnost Pitín Pitín 113 46256521

ZO ČSOP VERONICA Brno, Panská 9 13693620
Centrum Veronica Hostětín

V minulosti existovala v Hostětíně tato sdružení:

Název sdružení Sídlo Rok ukončení Poznámka
Vzdělávací spolek Jaroslav Vrchlický Hostětín zaniklý subjekt
ZO SSM Hostětín Hostětín zaniklý subjekt
ZO ČSOP Hostětín Hostětín 62832727
nečinný subjekt
Nadace pro Hostětín - v likvidaci Hostětín 65325389 zaniklý subjekt

Etnografie

Lidové zvyky a obyčeje