Hostětín

Z Hostětín
Verze z 30. 3. 2016, 19:33, kterou vytvořil Radim (diskuse | příspěvky) (+odkazy)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Hostětín je obec na úpatí hraničního hřebene Bílých Karpat. Hostětín leží necelých 5 km jižně od Slavičína na silnici směřující z Bojkovic do Bylnice.
Ke dni 26. 3. 2011 zde žilo 238 obyvatel v 77 domech.

Pohled na Hostětín od severu (7.8.2008)

Název

Obecní symboly

Znak obce Hostětín.

Související informace naleznete v Obecní symboly
V znaku obce je v modro-červeně kosmo děleném štítě nahoře zlatá osmihrotá hvězda, dole stříbrná lilie. Obecní prapor opakuje znamení ze znaku i jeho barvy.

Historie

Související informace naleznete v Dějiny Hostětína

Vznik Hostětína spadá pravděpodobně do 12. století, byl snad opevněnou vsí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1412. V průběhu 16. století byla obec dočasně pustá a rovněž těžce strádala v 17. a na počátku 18. století během četných loupeživých vpádů. V 19. století se většina mužů živila výnosným zvěroklestičským řemeslem, které pozbylo svého významu až s koncem první republiky. K omezení rozvoje obce došlo v 60. letech 20. století: od roku 1964 byla obec součástí sousedního Pitína a kvůli později vyhlášené stavební uzávěře došlo do roku 1990 k významnému poklesu počtu obyvatel (zhruba o 1/4). Obnovení samostatnosti obce v květnu 1990 bylo impulsem pro současnou obnovu a rozvoj Hostětína.

Přírodní podmínky

Související informace naleznete v Geografie Hostětína

Katastrální území obce Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat v nadmořské výšce 340 – 530 m. n. m. Klimaticky se řadí k mírně teplým oblastem s průměrnou roční teplotou 7 – 8 °C a ročním úhrnem srážek přibližně 800 mm. V homogenním půdním pokryvu, typickém pro celou flyšovou oblast Bílých Karpat, převládají nepříliš úrodné hnědé půdy na zrnitostně těžších substrátech (hlinito-jílovité až jílovité), v potočních nivách toků jsou vyvinuty fluvizemě, které ve vyšších polohách přecházejí v pramenných mísách do glejů. Území se nachází na přechodu mezi 2. a 3. vegetačním stupněm, v původní vegetaci převládaly typické bukové doubravy a dubové bučiny. Hostětínem protéká potok Kolelač, který je přítokem údolní nádrže Bojkovice, sloužící jako zdroj pitné vody. Celé území obce náleží do Chráněné krajinné oblasti a Biosferické rezervace UNESCO Bílé Karpaty.

Obyvatelstvo

Související informace naleznete v Obyvatelstvo Hostětína


Správní členění

Hostětín leží ve Zlínském kraji a je součástí okresu Uherské Hradiště.

Doprava

V Hostětíně je zastávka na železniční trati Brno - Trenčianska Teplá.

Odkazy

Územně-identifikační registr: obec Hostětín