2015

Z wiki.hostetin.org
Verze z 27. 5. 2020, 21:01, kterou vytvořil Glomerata (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „* 3. ledna - obchod převzal Ladislav Hnilo ze Štítné. Po více než 20 letech tak naposledy v obchodě prodávala Marie Machů, která obchod vedla od…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 • 3. ledna - obchod převzal Ladislav Hnilo ze Štítné. Po více než 20 letech tak naposledy v obchodě prodávala Marie Machů, která obchod vedla od roku 1994.
 • 12. ledna - zemřeli manželé Dostálovi
 • duben - dokončen přechod u Lípy svobody
 • 1. dubna - vyšlo aprílové číslo hostě do domu
 • 22. dubna - při příležitosti Dne Země navštívil Hostětín americký velvyslanec Andrew Schapiro
 • 14. června - na výletišti se uskutečnil Farní den
 • 27. června - ministerstvo zemědělství si vybralo moštárnu k uspořádní Farmářských slavností. Akce se zúčastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka
 • 6. července - během prázdnin každodenně otevřená hospoda v kiosku na výletišti
 • 25. července - oslava 70-tého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů - soutěž v požárním útoku na Rybníčku
 • 26. července - výroční valná hromada hasičského sboru k 70-tému výročí založení na výletišti
 • 6. srpna - započaly přípravné práce na opravě hasičské zbrojnice (bourání krakorce)
 • 13. srpna - kvůli vysokým teplotám a nízkému průtoku v potoce hynuli raci udušením. Doborovlníci (z Centra Veronica a obecní zaměstnanci) přenesli raky do požární nádrže.
 • 14. srpna - v nohejbalovém turnaji zvítězilo družstvo (Kuba Mikel, Tomáš Velík, ...)
 • 15. srpna - na předhodové zábavě hrála Exploze Rock
 • 16. srpna - tradiční hodová slavnost, při které hrála Lidečanka
 • 18. srpna - "defenestrací" zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • 20. září - Jablečná slavnost
 • 15. prosince - zasedání obecního zastupitelstva
 • 16. prosince - Josef Kurtin dovezl nový obecní traktor Deutz-Fahr
 • 18. prosince - vytištěno druhé číslo Hostětínského zpravodaje a též obrazový kalendář Hostětín 2016, který připomíná významné události z posledních 25 let
 • 19. prosince - předvánoční zpívání na náměstí