Zastupitelstvo obce Hostětín

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Zastupitelstvo obce Hostětín je nejvyšším orgánem samosprávy obce Hostětín, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další orgány). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování zákona o obcích[1] (např. za hospodaření s obecním majetkem, za dodržování plánu rozvoje obce atd.).

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva je v současnosti 7 (vždy lichý počet kvůli hlasování) a je určen podle velikosti obce (do 500 obyvatel 7 - 15 zastupitelů)a rozhodnutí zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí veřejná zasedání. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní.

Po roce 1990

Zastupitelstvo ve volebním obdobím 1990 - 1994

Zastupitelstvo ve volebním obdobím 1994 - 1998

Volby do zastupitelstev obcí 18.11. - 19.11.1994[2]

Zastupitel Funkce Strana
Bartošová Marie
KDU-ČSL
Boleček Jaroslav místostarosta KDU-ČSL
Dostálová Eva
KDU-ČSL
Drha Jiří
KDU-ČSL
Malcová Hedvika
KSČM
Orsák Drahomír starosta KDU-ČSL
Zajíčková Milena
KDU-ČSL

Zastupitelstvo ve volebním obdobím 1998 - 2002

Volby do zastupitelstev obcí 13.11. - 14.11.1998[3]

Zastupitel Funkce Strana
Bartošová Alena
Sdružení nezávislých kandidátů (SdNK)
Boleček Jaroslav
SdNK
Hrubý Jaroslav
SdNK
Janota Robert
SdNK
Machů Radim místostarosta SdNK
Malcová Hedvika
SdNK
Orsák Drahomír starosta SdNK

Zastupitelstvo ve volebním obdobím 2002 - 2006

Volby do zastupitelstev obcí 01.11. - 02.11.2002[4]

Zastupitel Funkce Strana
Bartošová Alena
Sdružení nezávislých kandidátů (SdNK)
Janota Robert
SdNK
Janůj Petr
SdNK
Lukáš Vojtěch
KDU-ČSL
Machů Radim místostarosta KDU-ČSL
Malcová Hedvika
SdNK
Orsák Drahomír starosta SdNK

Zastupitelstvo ve volebním obdobím 2006 - 2010

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006[5]

Zastupitel Funkce Strana
Drha Petr
KDU-ČSL
Hrubá Hana
KSČM
Janota Robert starosta Nezávislí
Kučerová Alena místostarosta Nezávislí
Kurtin Pavel
KDU-ČSL
Machů Radim
Nezávislí
Malcová Hedvika
Nezávislí

Zastupitelstvo ve volebním obdobím 2010 - 2014

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010[6]

Zastupitel Funkce Strana
Bartošová Alena
ODS
Hamšíková Naděžda místostarosta Hostětín 2012
Janota Robert starosta ODS
Kurtin Pavel
Hostětín 2012
Machů Radim
Hostětín 2012
Malcová Hedvika
Hostětín 2012
Smolka Milan
ODS


Zastupitelstvo ve volebním obdobím 2014 - 2018

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014[7]

Zastupitel Funkce Strana
Bartoš František
Sdružení nezávislých kandidátů (SdNK)
Boleček Jaroslav
KDU-ČSL
Hamšík Pavel
ODS
Hamšíková Naděžda místostarosta SdNK
Janota Robert starosta ODS
Smolka Milan
ODS
Starobová Stanislava
KDU-ČSL

Odkazy

  1. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  2. Volby 1994
  3. Volby 1998
  4. Volby 2002
  5. Volby 2006
  6. Volby 2010
  7. Volby 2014