Sbor dobrovolných hasičů Hostětín

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Sbor dobrovolných hasičů Hostětín je spolkem, které sdružuje občany Hostětína s cílem vytvářet podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry. Sbor je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Současně je sbor důležitým sdružením na poli společenského dění v obci.

Historie sboru

Podnětem k založení se stal požár stodoly pana Karla Kundraty (č.p. 37) v roce 1944 při letní bouři. Přípravná schůze k založení sboru se konala 10. 12. 1944 v hostinci u Münsterů. Na zakládající schůzi sboru byly z moci úřední jmenováni 1. náčelníkem Karel Kundrata (č.p. 37) a starostou hasičského sboru jmenován František Kundrata starší (č.p. 32).

Otisk razítka, které sbor používal v letech 1945-1950

Změny organizace a názvu

Původní název spolku "Sbor dobrovolných hasičů" se používal do roku 1950, poté se z něj stala Místní jednota Československého svazu hasičstva. První celostátní konference ČSH v březnu 1952 v Praze završila reorganizaci hasičstva podle požadavků tehdejší politické reprezentace - došlo k přejmenování organizace ze ČSH na Československý svaz požární ochrany[1]. Od 1. 1. 1953 vznikla Místní jednota Československého svazu požární ochrany (MJ ČSPO) a z hasičů se tak ze dne na den stali „požárníci“. K původnímu označení se hasiči vrátili bezmála až za 40 let - až v roce 1990.


Přehled starostů

Technika sboru

Sbor používá výjezdové vozidlo DA 12 AVIA A 30, které získal v roce 1981.
Při soutěžích v požárním sportu nasazují hasiči požární stříkačku PS15.

Zásahová jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje obec Hostětín podle zákona o požární ochraně, je složena ze 9 členů Sboru dobrovolných hasičů. Je zařazena do kategorie JPO V s místní působností.

Požární sport

Zdroje

  • 50 let sboru dobrovolných hasičů v Hostětíně

Odkazy

  1. http://www.sdhkromeriz.cz/historie/4-leta-padesata