Posloupnost držitelů hostětínských usedlostí

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Posloupnost držitelů hostětínských usedlostí je rukopisný dokument, která obsahuje soupisy držitelů a vlastníků usedlostí v Hostětíně v letech 1598 - 1963. Soupisy jsou sestaveny po jednotlivých číslech popisných (od č.p. 1 až po č.p. 57). Rukopisný originál má podobu strojopisu na vázaných listech formátu A4. Posloupnost vyhotovil v roce 1979 Kamil Hnídek.

Pro vyhotovení soupisů autor zpracoval dostupné archiválie a dokumenty:

  • Registry důchodů na panství Novosvětlovském městečka Bojkovic a všech dědin k témuž panství i na Manství příslušejícím. Založena za urozeného pána Pana Zdeňka Žampacha z Pottensteina a na Novém Světlově Letha Páně 1598
  • tytéž Registry z roku 1631
  • tytéž Registry z roku 1665
  • Urbarium der Herrschaft Swietlau und Lehen Wasilsko von Jahre 1731
  • zápisy v gruntovní knize světlovské z let 1737 a dalších
  • zápisy v pozemkové knize obce Hostětín


Odkazy