Obecní symboly

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Autorem návrhu obecního znaku a praporu je heraldik Jiří Louda z Olomouce. Návrh symbolů obce byl schválen zastupitelstvem obce Hostětín dne 13.10.2005. V listopadu 2005 požádal starosta obce Drahomír Orsák podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o schválení a udělení znaku a praporu obce Hostětín. Předseda sněmovny, pan Lubomír Zaorálek, pak 17. února 2006 rozhodl o udělení znaku a praporu obci Hostětín. V pátek 7. dubna 2006 proběhl na půdě Poslanecké sněmovny slavnostní akt, při kterém předseda sněmovny předal zástupkyni naší obce, paní Jarmile Studeníkové, dekret o udělení znaku a vlajky. Hodinového ceremoniálu, při kterém byly předány dekrety o udělní znaku či vlajky dalším 58 obcím, se též zúčastnil pan Petr Drha. [1]

Popis symbolů

Host znak.png
Popis znaku: V modro-červeně kosmo děleném štítě nahoře zlatá osmihrotá hvězda, dole stříbrná lilie. Popis praporu (vlajky):
Hostetin prapor.png
Na listu modro-červeně kosmo děleném v modrém poli žlutá osmihrotá hvězda, v červeném poli bílá lilie. Poměr šířky k délce je 2:3.

Autorem grafické podoby obecního znaku a praporu je František Štorm.

Zdůvodnění

Nejstarší zpráva o Hostětíně je z roku 1412, kdy obec náležela k panství hradu Svělov, drženému od onoho roku až do první poloviny následujícího století pány ze Šternberka. V navrženém znaku je proto uplatněno erbovní znamení tohoto rodu, totiž zlatá osmihrotá hvězda v modrém poli, jako připomínka nejstarší historie obce. Do dolní části štítu je umístěna stříbrná lilie, atribut Panny Marie, patronky místní kaple. Prapor opakuje znamení ze znaku i jeho barvy.

Historické symboly

V dochovaných archivních materiálech a sbírkách se objevují tyto historické obecní symboly:

  • obecní pečeť s textem P. DEDINY HOSTETIN a postavou sv. Stanislava: Otisk této pečeti jsou označeny například písemnosti stabilního katastru naší obce (mapy a vceňovací operát) vyhotovený v roce 1828;
  • obecní typář, který je uložen v Okresním archivu v Uherském Hradišti.

Galerie


Reference

  1. http://zodiac.hostetin.org/hostetin_docs/host_zpravodaj/host_do_domu/hdd200601.pdf