Lípa v Ohrádce

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Lípa v Ohrádce je největším stromem v Hostětíně.

Lipa v Ohradce 2009.jpg

Popis

Solitérní strom - lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) - roste na svahu terasového stupně nad potoční nivou potoka Kolelač u vegetační kořenové čistírny.
Obvod kmene je 425 cm, výška stromu je 14 m.
Strom roste na pozemku parcelní číslo 347, který vlastní od roku 1994 Obec Hostětín. Do té doby patřil pozemek k usedlosti č.p. 36.
Ohrádka je pomístní název části potoční nivy v Lepkách, která je od svahu oddělena mezí.

Památný strom

S ohledem na to, že jde o strom ojedinělý stářím a vzrůstem, požádala Obec Hostětín v květnu 2009 o vyhlášení památným stromem. V prosinci 2009 vyhlásila Správa Chráněné Krajinné oblasti Bílé Karpaty Lípu v Ohrádce památným stromem [1].

  1. http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13524