Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí poblíž návsi v Hostětíně a slouží jako modlitebna a zvonice.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Poloha

Kaple stojí v Dědině, 75 metrů jihovýchodně od návsi, na veřejném prostranství. Budova kaple je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Pitín.

Stavba leží na dvou pozemcích:

  • pozemek parc. číslo 90/1, který je ve vlastnictví obce Hostětín[1];
  • pozemek parc. číslo 90/2, který vlastní farnost.[2]

Zasvěcení

Kaple je zasvěcena svátku Nanebevzetí Panny Marie, který se slaví 15. srpna. K tomuto dni se váže slavnostní mše svatá a hodová slavnost, která se koná zpravidla v nejbližší v neděli po 15. srpnu. Konání slavnostní mše v kapli umožnil v roce 1960 dekretem arcibiskup Josef Karel Matocha.

Výstavba

Obecní výbor se 2. června 1913 usnesl věnovat obecní pozemek kolem zvonice, která byla poškozena povodní v roce 1910, na stavbu kapličky. Autorem návrhu kaple byl zednický mistr Rudolf Bača z Bojkovic. Během léta 1913 byla nová kaplička se zvonicí postavena: stavební práce obstaral zedník Václav Kučera (č.p. 56) za částku 250 korun, tesařské práce Eduard Stejskal (č.p. 3) za 60 korun a sklenářské Štěpán Maťko za 12 korun, materiál na stavbu (vápenopískové cihly) dodala cihelna z Vnorov-Lidéřovic. Zvonice kaple byla vybavena ?původním? zvonem o váze 25 kg.

Rekonstrukce kaple

Kvůli poškozené statice věže, která byla narušena po zavedení elektrického vyzvánění (zvon narážel na zdivo, které popraskalo a hrozilo zhroucením), se rozhodli farníci přistoupit v roce 1995 k rekonstrukci kaple. Ta spontánně přerostla v zásadní přebudování a rozšíření kaple.
Původní plán na opravu věže a nákup nového zvonu se po veřejné sbírce, která vynesla 88.940 korun, změnil na přestavbu kaple a její rozšíření. Podle původních plánů Rudolfa Bače z roku 1912 zpracoval nový návrh Jiří Drha a do technického využití upravil architekt Slabiňák z Bojkovic. Za pomoci dobrovolníků bylo rozebráno staré zdivo a během jednoho roku vyrostla prostornější stavba, lépe vyhovující požadavkům doby. Jednotlivé části a vybavení (dlažba, svatostánek, obětní stůl, lavice, rámy oken a dveří, montáž osvětlení, nátěry a oltářní obraz) darovali občané a rodáci z Hostětína, Šanova a Pitína. Stavba byla dokončena v roce 1997 a slavnostně vysvěcena generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Mons. Erichem Pepříkem při hodové mši 17. srpna 1997.

Vybavení

Oltářní obraz, který znázorňuje Pannu Marii, namalovala Petra Tománková-Münsterová.

Zvon

Původní zvon (o hmotnosti 25 kg) se nezachoval, v roce 1942 byl odebrán a odvezen k roztavení pro válečné účely. Po roce 1945 byl zakoupen zvon nový, který byl v roce nahrazen v roce 1995 při rozšíření kaple stávajícím zvonem. V roce 1983 bylo v kapli zavedeno elektrické zvonění, které nahradilo ruční vyzvánění. Posledním zvoníkem byl pan Lysý.

Výstavba nové kaple

Hostětínští obyvatelé začali již za 1. republiky začali uvažovat o výstavbě nové kaple, kde by se mohly konávat mše a další pobožnosti. Již v roce 1938 byl založen Stavební fond kaple v Hostětíně, na jehož kontě bylo v roce 1949 při konfiskaci církevního majetku 118 korun.
K zásadnímu rozhodnutí o výstavbě nové kaple došlo v roce 1960. V letech 1960-1961 občané Hostětína začali budovat kapli v samém středu obce. Její výstavba však byla v dubnu 1961 zastavena rozhodnutím Okresního národního výboru v Gottwaldově. Objekt byl dokončen jako budova místního národního výboru a v současnosti je využíván jako obecní úřad.

Fotogalerie

Reference

  1. http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3842738742
  2. http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3842739742

<indicator name="featured">Tento článek patří mezi nejlepší v české Wikipedii. Kliknutím získáte další informace.</indicator>