Dekret o konání mše svaté

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Dekret o konání mše svaté je listina, která umožňuje pořádání mše svaté v místní kapli na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Listinu vydal olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha v srpnu 1960.

Překlad do češtiny

MY JOSEF KAREL
Z MILOSTI BOŽÍ A APOŠTOLSKÉHO STOLCE ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ
ATD.
POZDRAV TĚM, KTEŘÍ BUDOU ČÍST!
Z moci našeho úřadu touto listinou dáváme možnost, aby v kapli obce Hostětín
farnost Pitín k Božímu kultu
postavené, náležitě vybavené, nepoužívané ke světským účelům a ke konání posvátné oběti opatřené potřebnými věcmi, kterýkoliv kněz, ať světský či řeholní s dovolením představených u přenosného oltáře vedle fundačních mší,
o svátku Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie nebo v neděli po Tomto svátku následující
se souhlasem duchovního správce příslušné farnosti, jemuž není známé žádné jiné rozhodnutí, mohl platně sloužit oběť mše svaté. Toto naše dovolení, platné na dobu deseti let, jehož kopie se uchovává ve farním archivu, přikazujeme zavěsit v zarámovaném obraze v této kapli. Na hodnověrnost toho všeho jsme tuto listinu vlastnoručně podepsali a rozkázali opatřit naší větší pečetí. Dali jsme v naší arcibiskupské rezidenci v Olomouci dne 4. měsíce srpna roku znovuzískané spásy 1960.
S velkými diky za modlitby za mne z celého srdce uděluji požehnáni a vedle modliteb vyprošuji od Všemohoucího zdrávi těla i duše D.P. faráři a farnikům. Modleme se za sebe navzájem!
arcibiskup
DekretMatocha 1960 w.jpg