Benjamin

Z Hostětín
Přejít na: navigace, hledání

Benjamin je putovní označení (titul), který získává nejmladší občan Hostětína. Nositeli titulu dočasně náleží vlajka.

Vlajka

vychází ze symbolů obecního znaku - lilie, šternberská hvězda. Vlajka má podobu obdélníka, jehož podkres tvoří pole lilií a ve středu je umístěna bílá osmicípá hvězda. Vlajka je dvoustranná: barva pole je červená a modrá. K dolní straně vlajky je zavěšeno 15 jmenných štítků, které slouží chronologickému zápisu nositelů označení.

Obě strany vlajky

Zásady pro udílení

Pro označení titulu platí tyto zásady:

  • dům, ve kterém nejmladší občan bydlí, je označen vlajkou
  • je-li nositelem titulu dívka, je vlajka vystavena červenou stranou; v případě chlapce stranou modrou
  • rodiče zapíšou křestní jméno a datum narození svého potomka na jmenný štítek příslušné barvy (červená - dcera, modrá - syn)
  • v případě pozbytí titulu - narozením mladšího občana Hostětína - předá rodina vlajku rodičům nového nositele - nejpozději do 14 dnů od narození.

Reference